FOTOGRAFIE


> Objednávkou služeb automaticky potvrzujete přijetí Obchodních podmínek včetně podmínek uvedených v Ceníku, akceptujete můj autorský přístup a tvůrčí styl.

> Objednávky přijímám telefonicky nebo mailem, vždy vyžaduji potvrzení termínu a hodiny písemně.

> Termín je závazný pro obě strany. Termín fotografování je možné změnit 1x s předstihem minimálně 4 dny před termínem fotografování, nový termín je nutné objednat do 1 kalendářního měsíce od původního termínu.

>V případě nemoci nebo velmi nepříznivého počasí se venkovní focení přesouvá na nejbližší volný termín.

CENA ZA FOCENÍ

Řídí se aktuálním ceníkem (v den objednávky). Focení je splatné v den focení v plné výši a to hotově nebo převodem na účet.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Dostavte se přesně ve sjednanou dobu. Maximální doba fotografování je 1,5 hodiny a bez dohody ji nelze prodlužovat. Váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Opozdíte-li se o více než 30 minut, jsem oprávněna fotografování zrušit bez náhrady.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Selekci fotografií provede fotografka. Finální fotografie si vybírá klient. Pokud tak neučiní ani do 14 dnů ode dne zaslání webové galerie, fotografie vybere fotografka.

DODACÍ LHŮTA

Doba dodání náhledů fotografií je 3 týdny od focení (příp. vychází z domluvy).

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

Veškeré odevzdané fotografie jsou upravené (ořez, kontrast, jas, barevné tónování apod.) dle mého stylu. Rozsáhlé retuše, jako např. odstranění vrásek, změnu tělesných proporcí, odstranění předmětu na fotce neprovádím či je provádím za poplatek. Neupravené fotografie neposkytuji. Odevzdávám pouze editované (zpracované) fotografie.

FORMA FOTOGRAFIÍ

Fotky odevzdávám v digitálním JPG formátu. Jiný formát či tisk fotografií lze dodat na základě včasné předchozí domluvy.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Veškeré fotografie archivuji z kapacitních důvodů maximálně 4 měsíce od jejich pořízení.

REKLAMACE

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem, oblečením a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci.

DALŠÍ INFORMACE

V případě, že chcete pořizovat jakýkoli záznam z focení (video, foto), prosím, zeptejte se mě, zda souhlasím.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat (např. použití barevných filtrů na instagramu) a zveřejňovat jako dílo autora.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Vyhrazuji si právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích, na svých webových stránkách, příp. dalších propagačních materiálech. Pokud si nepřejete, aby Vaše fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako Váš souhlas. Máte samozřejmě právo dodatečně požadovat odstranění fotografií z portfolia.

GRAFIKA, DESIGN


Podmínky a autorská práva vesměs vycházejí z podmínek pro fotografování (viz výše). Dodací lhůta grafiky je individuální, podle náročnosti zakázky a kapacity času.